Дизайн на рекламни материали по проект "Ефективност и капацитет за изграждане на партньорства ЕКИП Места - Струма"

Дизайн, предпечат и отпечатване на папки, дипляни, брошури, стикери, сертификати и доклад по проект "Ефективност и капацитет за изграждане на партньорства ЕКИП  Места - Струма" на два езика - български и английски.

Клиент: Местна агенция за икономическо развитие - Разлог

Бърз контакт

Image CAPTCHA
Код за проверка:

Често задавани въпроси

Предлагате ли документация за управлението на уебсайта и извършвате ли подръжка на новия ми уебсайт?
Бих исакал да визуализирам моя бъдещ продукт или лого в 3D, какво е необходимо за това?
Предлагате ли услуги като печат и доставка на финалния продукт или услугите ви са само в частта на графичния и принт дизайн?
Какви са ползите от избора на вашите дизайн услуги?

Етикети