Дизайн и предпечат на рекламни материали по проект "Предизвикателството да бъдеш родител" на сдружение "Дете и пространство"

Дизайн, предпечат и отпечатване на брошури, дипляни и флаери по проект "Предизвикателството да бъдеш родител" на сдружение "Дете и пространство". Рекламните материали бяха изработени с цел популяризиране на дейността на новооткрития Център за ранна интервенция в Русе.

Клиент: Сдружение "Дете и пространство"

Бърз контакт

Image CAPTCHA
Код за проверка:

Често задавани въпроси

Може ли да направите само тримерния модел за мен, с останалото ще се справя сам.
Бих исакал да визуализирам моя бъдещ продукт или лого в 3D, какво е необходимо за това?
Какви са ползите от избора на вашите дизайн услуги?
Кога и защо имам нужда от дизайн на 3D графика за проекта ми?

Етикети