Дизайн и отпечатване на рекламни материали за сдружение "Европейско развитие и инвестиции"

Дизайн, предпечат и отпечатване на дипляни и плакати по проект "Младежки капацитет за европейски проекти" за сдружение "Европейско развитие и инвестиции".

Клиент: Сдружение "Европейско развитие и инвестиции"

Бърз контакт

Image CAPTCHA
Код за проверка:

Често задавани въпроси

Какво е нужно, за да започнете работа по моето лого, по фирмената/ брандова/ продуктова/ идентичност и какво ще е участието ми в този процес?
Колко време отнема дизайна и разработката на уебсайт?
Бих исакал да визуализирам моя бъдещ продукт или лого в 3D, какво е необходимо за това?
Изработвате ли визитки и други фирмени материали?

Етикети